Piár články

Bachova kvetová terapia

Bachove kvapky pomáhajú zmeniť naše myslenie, odstrániť negatívne nálady.

Bachova kvetová terapia

Bachova kvetová terapia bola založená Dr.Edwardom Bachom(1886-1936), ktorý ako lekár predbehol svoju dobu. Počas svojho krátkeho života prešiel od školskej medicíny k prírodným formám medicíny, s ktorou chcel podporiť emocionálne a duševné zdravie človeka. Dr.Bach objavil 38 kvetov, každý pre špecifický emocionálny a mentálny stav. K tomu ešte vytvoril kombináciu piatich kvetov (Rescue Remedy-Krízová esencia), určenú pre náročné situácie.

Dr.Bach vychádzal s presvedčenia, že všetky choroby, ktorými človek trpí majú svôj pôvod v negatívnych stavoch mysle. Bachovky pôsobia práve na tieto negatívne stavy tak, že harmonizujú myseľ a vytvárajú pozitívne postoje.

Pomáhajú keď:

  • keď prežívate ťažké životné obdobie

  • podliehate stresu, nervozite, podráždenosti (premenštruačný syndróm, klimaktérium)

  • máte doma hyperaktívne deti

  • podliehate nevysvetliteľnej únave

  • necítite sa dobre, ale ste bez konkrétnej lekárskej diagnózy

  • prežívate negatívne emócie a máte pocit, že vás to vyčerpáva

  • chcete nájsť v sebe harmóniu

  • hľadáte jemnú doplnkovú liečbu k vašim zdravotným problémom

Keďže Bachove kvety pôsobia na energetickej úrovni, nie je možné sa nimi predávkovať alebo si vytvoriť návyk. Sú úplne bezpečné bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Môžu sa používať súčasne s akoukoľvek inou liečbou. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie aj pre tehotné ženy a deti. Úspešne sa používajú aj pri liečení zvierat a rastlín.

Ako pôsobí Kvetová terapia?

Bachove kvapky pomáhajú zmeniť naše myslenie, odstrániť negatívne nálady a zmeniť ich na pozitívny postoj. Vytvárajú z nás harmonické a vyrovnané bytosti. Každý jeden kvet je určený na špecifický duševný stav. Pokiaľ sa negatívne stavy podchytia už na začiatku a pomocou Bachových kvetov sa opäť dosiahneme duševnú harmóniu, choroby sa na telesnej úrovni nikdy nemusia prejaviť. Bachova kvetová terapia pomáha pri ťažkých životných skúškach, stavoch veľkej vyčerpanosti, pri prekonávaní strachu, hnevu, smútku, vnútorného napätia. Negatívne pocity nepotláča, ale vytvára opačný pozitívny postoj. Tým sa v človeku vytvorí samouzdravovací program, ktorý je veľmi dôležitý aj pri liečení fyzických chorôb. Napriek tomu, že Bachove kvapky nie sú určené priamo na telesné príznaky chorôb, pomáhajú chorobu pochopiť a vyrovnať sa s ňou. Tým výrazne prispievajú k urýchleniu procesu liečby. Bachove kvety sú teda predovšetkým výbornou prevenciou pred chorobami a podporným prostriedkom počas liečenia choroby. Umožňujú vytvoriť vnútornú harmóniu skôr, ako sa nerovnováha prejaví na fyzickej úrovni ako choroba. Cieľom Bachovej terapie je harmonický rozvoj osobnosti, vyrovnanosť a sebapoznanie. Po využívaní esencií je potrebná kontrola, či je potrebné pokračovať v harmonizácií. Užívajú sa 1 – 20 mesiacov v závislosti od závažnosti a dlžky psychických problémov.

liecivaterapia.sk