Ostatné

Geopatogénny stres a zdravie

Niektorí lekári aj alternatívni terapeuti sa domnievajú, že elektromagnetické pole a ďalšie formy žiarenia, ktoré Zem vydáva, môžu mať na človeka stresujúce účinky a tak isto poškodzovať jeho zdravotný stav. Tieto efekty sa nazývajú geopatogénny stres. Môže prispieť k rade ochorení od nespavosti cez migrénu, či reumatizmus po rakovinu.

Geopatogénny stres a zdravie

Predstava, že fyzikálne a geologické javy môžu ovplyvňovať zdravotný stav človeka, nie je nová. Číňania už dlho praktikujú umenie feng-šuej – metódu umiestňovania predmetov, napr. domov, nábytku a ciest, v súlade s prirodzenými tokmi energie v Zemi.

Za príčiny geopatogénneho stresu sa považuje mnoho rôznych faktorov. Za dôležité sa považujú napr. tzv. energetické línie, ktoré zodpovedajú podzemnému prúdeniu vody alebo slabým elektrickým prúdom, ktoré vznikajú vďaka tlaku pôsobiacemu na kryštály v zemi. Umelé štruktúry, napr. železnica, káble vysokého napätia, veľké budovy a lomy, môžu prirodzené energetické línie narušiť a umožniť tak vznik geopatogénneho stresu.

Ďalším faktorom sú magnetické búrky na povrchu Slnka – tzv.slnečné škvrny. V období vysokej aktivity narušujú magnetické pole Zeme.

Najväčším rizikom geopatogénného stresu je pravdepodobne oslabovanie imunitného systému, ktoré zvyšuje výskyt depresií, vysokom tlaku, srdcových záchvatov. Jednotlivé typy geopatogénneho stresu naviac majú svoje špecifické prejavy:

podzemná voda narušuje spánok zatiaľ čo silné elektromagnetické pole majú vzťah k zvýšenému počtu sebevrážd a leukémie. Prudké zosilovanie či zoslabovanie polí (napr. v blízkosti vedenia vysokého napätia) bývajú spojené s migrénami a depresiami.

Čo doporučujú terapeuti

Pokiaľ terapeut usúdi, že príčinou pacientových problémov je geopatogénny stres pravdepodobne pozve odborníka na prútikárstvo, ktorý dokáže poradiť ako geopatogénny stres v miestach so silným poľom znížiť.

Prútik, vidlica alebo kyvadlo zviditeľňujú jemné svalové reakcie, ktoré v prútikarovom tele pole vyvoláva.

Na možné príčiny geopatogenného stresu sa najprv skúma okolie pacientovho lôžka. V spánku je totiž človek zraniteľnejší. Zostaví sa mapa poľa v okolí lôžka. V niektorých prípadoch sa doporučí zmeniť jeho poloha alebo sa preniesť do inej miestnosti. Niekedy postačí zmeniť pružinový matrac na penové, nakoľko pružiny zosilňujú elektromagnetické pole v priestore lôžka.